Slik kan du teste jordfeilbryterenhttp://skageraknett.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Slik kan du teste jordfeilbryterenSlik kan du teste jordfeilbryterenProdusentene oppgir noe forskjellige intervaller for hvor ofte jordfeilbryteren skal testes, men hyppigheten av testene vil normalt fremkomme av brukerveiledningen for jordfeilbryteren som skal finnes i sikringsskapet. <p>Generelt bør du prøve å huske dette <strong>minst to ganger hvert år</strong>. </p><p style="text-decoration:underline;"><strong>Når du skal teste jordfeilbryteren følger du følgende fremgangsmåte:</strong></p><ol><li>Trykk på testknappen. Utseende og plassering av testknappen vil variere avhengig av produsenten.</li><li>Jordfeilbryteren kobler da ut strømmen, og hendelen på fremsiden av jordfeilbryteren faller automatisk ned. </li><li>Vipp opp igjen den hendelen som falt ned, og strømmen skal da komme tilbake.</li><li>Dersom jordfeilbryteren ikke løser ut når du trykker på testknappen, er det noe feil med den. Du må da kontakte en elektriker for å få byttet jordfeilbryteren. </li></ol><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Sikringsskap-jordfeilbryter.JPG?RenditionID=2" alt="" style="margin:5px;" /> <br><em>Testknappen på bildet er gul og merket med T.</em></p><p>Dersom en jordfeilbryter eller jordfeilautomat har løst ut av seg selv, og det ikke er noen åpenbar årsak til dette, kan du forsøke å vippe den opp igjen. Ved gjentagende utkoblinger kan det være en jordfeil i det elektriske anlegget eller på et av apparatene som er tilkoblet. <strong style="text-decoration:underline;">Følg da følgende fremgangsmetode:</strong></p><ol><li>Dersom det er en jordfeilautomat som har løst ut, eller om det er en jordfeilbryter som kun beskytter en kurs (skal fremgå av kursfortegnelsen), vet du allerede hvilken kurs feilen befinner seg på. Gå da videre til punkt 7. </li><li>Dersom den jordfeilbryteren som har løst ut beskytter flere kurser, slår du av alle disse kurssikringene. Hvilke kurser dette gjelder skal fremkomme av kursfortegnelsen.</li><li>Vipp opp jordfeilbryteren igjen.</li><li>Vipp opp én og én kurs til jordfeilbryteren på nytt løser ut</li><li>Den siste kursen du vippet opp igjen har antagelig en feil. Slå denne kursen av igjen.</li><li>Vipp opp jordfeilbryteren igjen og vipp opp de gjenværende kurssikringene unntatt den med feil på. </li><li>Se på hva som er tilkoblet den kursen du har feil på. Trekk ut støpselet på alle tilknyttede apparater, skjøteledninger etc. og skru av eventuelle varmekabler, varmeovner, lamper etc. som er tilkoblet denne kursen.</li><li>Prøv deretter å vippe opp kurssikringen igjen. Hvis jordfeilbryteren ikke kobler ut nå, har du feil på noe av det du skrudde av eller trakk ut. Plugg inn eller skru på igjen ett og ett apparat til jordfeilbryteren kobler ut. Det apparatet du sist plugget inn har feil.</li><li>Det apparatet eller de delene av installasjonen som har feil, må ikke benyttes før feilen er utbedret.</li><li>Dersom overnevnte tiltak ikke hjelper og jordfeilbryteren fremdeles kobler ut, er feilen sannsynlig i den faste installasjonen. Du må i så fall tilkalle elektriker for å få rettet feilen. Vær oppmerksom på at en jordfeil ofte kommer og går, noe som kan gjøre letingen etter feil både vanskelig og tidkrevende.</li></ol>


logo.gif

 

 

 

 

Elsikkerhet på soverommethttp://skageraknett.elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Vanlige spørsmålhttp://skageraknett.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://skageraknett.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?
Nattmatapphttp://skageraknett.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Skagerak Nett AS
Postboks 80
3901 PORSGRUNN

E-post: firmapost@skagerakenergi.no 
Telefon: 33 41 34 00
Skageraknett.no​